Alegerea Anvelopei - Marimea Imprimare

Una dintre cele mai importante activit??i de service rapid este schimbarea anvelopelor. De aceea este foarte important s? ?ti?i ce anvelope trebuie s? alege?i, de ce alege?i o anumit? marc? sau dimensiuni, anvelopele fiind ?i ansamblele cele mai supuse uzurii ?i deterior?rii ce survin odat? cu utilizarea vehicolului.

Înainte de a c?uta o anumit? marc? sau m?rime de anvelope, consulta?i neaparat certificatul de înmatriculare al autovehiculului. M?rimea trebuie s? fie înscris? în acesta, în caz contrar pute?i fi pasibil de amend? RAR, de la poli?ia rutier? sau de la asigurator în cazul unui accident.

Sunt mai multe tipuri de anvelope, ele fiind catalogate dup? tipul XXX/XXRXX, XXX/XXBXX sau XXX/XXDXX, unde R (radial) înseamn? anvelope cu construc?ie radial?, D construc?ie diagonal? ?i B, construc?ie de tip bretea. Primul num?r se refer? la l??imea anvelopei, se m?soar? în mm ?i reprezint? valorea maxim? în func?ie de limitele jantei pe care este montat?. Al doilea grup de cifre se refer? la raportul nominal de aspect ?i se ob?ine împ?r?ind în?l?imea la l??imea sec?iunii ?i înmul?ind rezultatul cu 100. Acest raport poate lipsi din fi?a tehnic?, caz în care se va lua în calcul raportul de baz?, 82% în cazul anvelopelor radiale. În fine, ultimul num?r se refer? la diametrul ro?ii, m?rime m?surat? în inci, aceasta fiind ?i m?rimea exact? pe care se potrive?te anvelopa. Jantele mai vechi, TRx cu m?rimi indice de 390 nu sunt compatibile cu anvelopele obi?nuite.

De?i acest sistem este standard, pentru utilitarele de transport (camionete sau microbuze) ve?i folosi anvelope cu simbolul C de forma XXX/XXRXXC. Simbolul C face diferen?a fa?? de ma?inile mici ale c?ror anvelope au 5 pliuri, în cazul utilitarelor, acestea fiind cu 7 pliuri ceea ce le asigur? o rezisten?? mai mare.

Pentru c? aceste numere reprezint? valori maxime, ave?i posibilitatea de a înlocui anvelopele sau jantele actuale cu unele mai mari/late sau mai înguste. Consulta?i înainte îns? cartea tehnic? pentru a v? asigura c? nu ve?i dep??i aceste limite. În cazul în care v? hot?rî?i asupra unor m?rimi noi, pentru a fi în conformitate cu legea, adresa?i-v? RAR-ului pentru a face men?iunea în certificatul de înmatriculare. Nu echipa?i îns? ma?ina cu anvelope de m?rimi sau amprente diferite. În cel de-al doilea caz ve?i beneficia de coeficien?i de frecare ?i aderen?? diferi?i de la o roat? la alta ceea ce ar putea afecta stabilitatea vehicolului în condi?ii de carosabil alunecos sau umed. Pute?i opta pentru m?rimi diferite fa??-spate (mai mici în fa??) dar cu acelea?i amprente. Excep?ie de la regul? o fac doar camioanele, care folosesc 3 tipuri de anvelope cu amprente diferite, pe cele 3 pun?i, de direc?ie, tractoare ?i a remorcii.