Avantajele umflarii corecte a anvelopelor Imprimare
P?strând anvelopele umflate corespunz?tor ?i la o presiune optim?, v? ajut? s? optimiza?i performan?ele ma?inii ?i consumul de combustibil. Mai mult, umflarea ?i presurizarea corect? îi permite ?oferului s? experimenteze confortul, durabilitatea ?i performan?a anvelopelor.

Partea anvelopei care intr? în contact cu solul va r?mâne la standardele din fabrica?ie, prevenind eroziunea lateral? excesiv?. Acumularea de c?ldur? va fi ?i ea evitat? iar rezisten?a la rotire va fi mai îndelungat?. De asemenea, presurizarea ?i umflarea optim? asigur? stabilitatea structural? a anvelopei, timpul de r?spuns, trac?iunea ?i manevrabilitatea.


Dezavantajele umfl?rii minime

Umflarea sub standarde a anvelopei cre?te suprafa?a de contact cu solul a acesteia si implicit suprafata de eroziune. În cazul în care anvelopele sunt umflate mai pu?in cu doar 6psi decât normal, acest lucru poate cauza sl?bire astructurii interne a cauciucului conducând cu timpul la puierderea total? a caracteristicilor de fabrica?ie a acestuia. De asemenea, consumul de combustibil va cre?te cu aproximativ 5%, durata de via?? a cauciucului sc?zând cu peste 25%. Ve?i pierde în acela?i timp ?i din precizia volanului ?i stabilitatea la curbe.

Dezavantajele supraumfl?rii

În cazul în care roata este umflat? peste media acceptat? de prevederile speciali?tilor, suprafa?a de contact cu solul scade considerabil, crescând posibilitatea deterior?rii mai rapide a cauciucului în cazul în care ?oseaua nu este perfect plan?. De asemenea, presiunea puternic? reduce rezisten?a la rulare, r?spunsul la manevrele ?oferului ?i stabilitatea în curbe.