Indicele de viteza, indicele de sarcina Imprimare
Untitled Document

 

Ce este indicele de viteza?
Ce este indicele de sarcina?
Ce importanta au acesti indici in alegerea anvelopie?

Acestea sunt cateva din intrebarile la care am incercat sa va raspundem in urmatorul articol.

Indici de sarcina si viteza

Vom folosi ca exemplu un model de anvelop? P195/60R15 87S, unde 87s reprezint? descrierea de service a anvelopei mai precis, indicele de sarcin? ?i indicele de vitez?, descriere obligatorie pentru toate anvelopele fabricate începând cu 1991. Primele dou? cifre (87) reprezint? indicele de sarcin? urmat de o liter? (S), identificarea pentru indicele de vitez?.

 

Indicele de sarcin?

 

Exemplu:

P195/60R15 87S – Indicele de sarcin? (87) reprezint? valoarea numeric? atribuit? m?rimii anvelopei utilizat? pentru a compara diferite posibilit??i de înc?rcare. În cazul de fa??, num?rul 87 reprezint? posibilitatea anvelopei de a suporta o mas? înc?rcat? de aproximativ 545 de kilograme.

Cu cât indicele de sarcin? este mai mare, cu atât cre?te ?i capacitatea de înc?rcare (mas? care poate fi transportat?) a anvelopei.

 

Tabel Indici sarcina

Untitled Document
Indice Kg
Indice Kg
Indice Kg Indice Kg
71 345 81 462 91 615 101 825
72 355 82 475 92 630 102 850
73 365 83 487 93 650 103 875
74 375 84 500 94 670 104 900
75 387 85 515 95 690 105 925
76 400 86 530 96 710 106 950
77 412 87 545 97 730 107 975
78 425 88 560 98 750 108 1000
79 437 89 580 99 775 109 1030
80 450 90 600 100 800 110 1060

 

Indicele de vitez?

 

În Germania, unele autostr?zi nu au limit? de vitez?. Astfel, a fost necesar? impunerea unui indice de vitez? care s? faciliteze montarea unor anvelope ale c?ror limite s? se încadreze în cele ale autovehiculului pe care sunt montate. Indicii de vitez? sunt calcula?i în km pe or?, în func?ie de standardele locale în mile pe or?, ceea ce explic? anumite diferen?e pe care le ve?i observa în func?ie de loca?ia în care cump?ra?i anvelopele ori de produc?torul acestora. În ciuda faptului c? produc?torii sunt capabili de a produce anvelope care s? reziste la viteze mari, niciunul nu recomand? utilizarea lor în exces aproape de limitele legale de vitez?.

 

Indicii de vitez? sunt calcula?i în urma testelor de laborator în care anvelopele sunt supuse presiunilor unei benzi rulante cu un diametru mare care s? reflecte posibilit??ile de sarcin? ?i care ruleaz? la viteze cresc?toare (în trepte cresc?toare de 10 km pe or? din 10 în 10 minute) pân? la cele considerate maxime pentru categoria respectiv?.

De-a lungul anilor, simbolurile care definesc indicii de vitez? ai anvelopelor s-au schimbat dup? cum pute?i observa din urm?toarele 3 exemple.

 

225/50SR16 225/50SR16 89S sau 225/50R16 89S

 

Fiecare dintre aceste simboluri este acceptat în evaluarea indicilor de vitez?.

La începuturi, indicele de vitez? al anvelopelor era trecut în num?rul care indica “dimensiunile” acestora, ca de exemplu, 225/50SR16. Anvelopele purtând acest sistem de simboluri nu au mai fost produse începând din 1991.

 

225/50SR16 112 mph, 180 km/h

225/50HR16 130 mph, 210 km/h

225/50VR16 peste 130 mph, 210 km/h

Începând din 1991, simbolul care indic? viteza maxim? a cauciucurilor noi este inclus în sec?iunea aferent? vitezei din codul de cifre care define?te tipul anvelopei precum în exemplul 225/50R16 89S. În continuare vom enumera câteva dintre cele ami importante coduri care definesc indicii de vitez? în func?ie de diferite tipuri de autovehicule:

 

Tabel Indice Viteza

Indice Viteza
Viteza
M
130 km/h
N
140km/h
P
150 km/h
Q
160 km/h
R
170 km/h
S
180 km/h
T
190 km/h
U
200 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h

 

Este bine s? ?ti?i c? ace?ti indici de vitez? sunt valabili doar pentru anvelopele nealterate, care nu sunt umflate necorespunz?tor sau supraînc?rcate. În plus, produc?torii de anvelope atrag aten?ia asupra calit??ii acestora, calitate care nu mai poate fi recomandat? în cazul t?ieturilor sau în?ep?turilor, în acest caz indicii de vitez? nemaicorespunzând celor recomanda?i din fabrica?ie, chiar dac? s-au operat repara?ii.

Când au fost introdu?i coeficien?ii de vitez? de tip Z, ei reflectau cei mai mari indici de vitez? posibili, cu valori de peste 240 km/h sau 149 mph. În timp ce cauciucurile de tip Z reflectau viteze de peste 149 mph (240 km/h), alte valori mai mari nu au fost identificate. Datorit? acestui fapt, speciali?tii din industria auto au ad?ugat dou? noi valori, W ?i Y ca ?i indici specifici autovehiculelor cu capacit??i foarte mari de vitez?.

W 168 mph 270 km/h Ma?ini sport exotice

Y 186 mph 300 km/h Ma?ini sport exotice

 

De?i indicele de tip Z apare în codul definitoriu al unor anvelope precum 225/50ZR16 91W, litera Z din cadrul cifrelor ce definesc m?rimea semnific? o vitez? maxim? de peste 240 km pe or? în timp ce litera W din finalul codului, un indice de vitez? maxim? de 270 km pe or?

 

225/50ZR16 peste 149 mph, 240 km/h

205/45ZR17 88W 168 mph, 270 km/h

285/35ZR19 99Y 186 mph, 300 km/h

 

Mai recent, dac? viteza Y este inclus? în paranteze, precum 285/35ZR19 (99Y), simbolul reflect? testarea anvelopei la viteze mai mari decât cele prezentate în descrierea oficial? precum în exemplul de mai jos:

 

285/35ZR19 99Y 186 mph, 300 km/h

285/35ZR19 (99Y) peste 186 mph, 300 km/h